Opslag  • De totale opslagcapaciteit bij Coldstore Urk is 20000 pallets.
  • Opslag van alle goederen gebeurt bij een temperatuur van -20° Celsius.
  • Gepalletiseerde opslag in mobiele stellingen.
  • Er vindt constante temperatuursbewaking plaats.
  • Onderhoudscontracten op de koelinstallaties en dubbele uitvoering van alle koeltechnische installaties dragen zorg voor een optimale borging van de temperatuur.
  • Mogelijkheid tot ontvangen (per e-mail) van voorraadlijsten op dagelijkse basis. U ontvangt de lijst in een sorteerbaar overzicht zodat u snel en eenvoudig zelf uw voorraad kunt overzien.
  • Mogelijkheid tot opslag goederen onder douane-entrepot (type C)